ROKON - Uw partner voor rautenhaus digital ROKON Tel. 0049-(0) 2828-902538
eMail: info@rokon.info
Uw partner voor rautenhaus digital® SLX850: Multifunctionele centrale        

 

Update
 
Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
 

Het RMX-Systeem - Vragen en antwoorden


Beste modelspoorvrienden,

sinds de introductie van ons nieuwe RMX-Systeem op de Nürnberger en pas geleden op de Sinsheimer beurs word er over het RMX veel gediscuseerd. Wij willen ons vanaf deze kant niet in deze discussie mengen, maar wel enige misverstanden en foutieve informatie bespreken en proberen, deze te corrigeren.

Wij hebben ettelijke vragen en op of aanmerkingen verzameld en proberen hierop een antwoord te geven.

Waarom een nieuw systeem?

Met het nieuwe RMX systeem heeft rautenhaus digital® zijn bewezen op het Selectrix-Standaard gebaseerde rautenhaus digitale modelbaanbesturingssysteem toekomst gericht doorontwikkelt. De ontwikkeling richt zich vooral naar de huidige marktontwikkelingen, en dan met name op het toenemende aantal locomotieven met reeds ingebouwde DCC locdecoders die worden aangeboden en een sterke tendens voor het aansturen van een modelbaan met een PC besturing, waarvoor een snelle en betrouwbare schakel en meldbus voor benodigd wordt.

Deze gegevens brachten ons naar een gestructueerde ontwikkeling, waarin de ervaringen van de laatste jaren in op konden gaan. Centraal in die nieuwe ontwikkeling staat natuurlijk de centrale eenheid RMX950. Als belangrijkste wijziging volgde hier de scheiding van Spoorsignaal en Bussignaal van de RMX 0-Bus. Zo is het mogelijk om op de rails spoorsignalen naar keuze in elk ondersteund protocol (Selectrix, DCC, Selectrix2) te gebruiken, zonder de van het Selectrix formaat bekende hoge reactiesnelheid in het RMX 0-Bus systeem te reduceren. Protocolafhankelijke snelheden van het spoorsignaal laten zich ook door het intelligente RMX formaat niet veranderen, aan de andere kant zorgt het RMX formaat voor een gegarandeerde snelheid van 76ms, waarmee veranderingen in het rijbedrijf van de bedieningsapparaten zoals handregelaars, rijregelaars of PC per interface naar de locdecoder worden verzonden.

De RMX 1-Bus is zoals de bekende SX1-Bus en is niet verandert.

Intern werkt het systeem op de RMX 0-Bus met 112 systeemkanalen, waarvan er 103 gebruikt worden om de aan te spreken locadressen dynamisch toe te delen. Tegelijkertijd werd op de RMX 0-Bus de informatiecapaciteit verhoogd, zonder de reactiesnelheid van 76ms aan te tasten (intelligente multiplexing). Daardoor kunnen per adres naar keuze tot 128 rijstappen en 16 extrafuncties aangestuurt worden. Een uitbreiding naar meer functies is hierbij nog mogelijk.

Het uitgangsvermogen van de centrale werd naar 3A verhoogd en op het programmeerspoor is nu ook het testen van de locs en rijtuigen mogelijk. De centrale is in moderne SMD-Techniek en met een dubbele processor uitgevoerd en is hiermee voorbereid voor toekomstige systeemuitbreidingen.

Nieuwe Bedieningsapparatuur en compatibiliteit met "oude" apparatuur

Bij een ingrijpende uitbreiding van het systeem op deze schaal was het ook nodig om nieuwe bedieningsapparaten te ontwikkelen om de nieuwe aanstuurmogelijkheden te kunnen gebruiken. Hier konden wij op onze huidige apparaten terugvallen, daar deze al enigzins voorbereid waren met een update mogelijkheid om deze nieuwe aanstuurrmogelijkheden eenvoudig te kunnen realiseren. Daarom kunnen wij voor onze rijregelaar SLX844 met 10 functietoetsen en onze handregelaar SLX845 evenals voor onze draadloze handregelaar SLX845F een kostenbesparende update aanbieden.

Om gebruikers met oudere reine SX-handregelaars zoals bijv. onze oude rijregelaar SLX844 ook de mogelijkheid te bieden om deze in het nieuwe systeem te gebruiken, word er een software en ook een hardware verbinding door toepassing van een Connect-Box (RMX954) of dmv. onze RMX-PC-Centrale aangeboden. Hiermee is dan ook de volledige compabiliteit van de SX-Bus naar de nieuwe RMX 0-Bus gewaarborgd. Helaas zullen de bedieningsmogelijkheden van deze oude apparaten tegenover de nieuwe apparaten minder zijn.

Interface en besturingsprogramma's

Daar met de invoering van het RMX formaat ook de informatieuitwisseling en de systeemfuncties in verbinding met de verschillende PC programma's geweldig gestegen zijn, is een nieuwe apparaatgeneratie van onze interface ontwikkelt. Ook hier konden wij op onze bekende hardware SLX852 terug vallen en konden wij deze door veelzijdige programmauitbreidingen naar de RMX952 verder ontwikkelen. Op basis van de gelijke opbouw laat uiteraard ook de SLX852 zich voor bestaande gebruikers probleemloos updaten naar de RMX952.

Om het nieuwe RMX-systeem vooral voor de handstuurapparaten nog beter te kunnen bedienen, werd de RMX-PC-Centrale ontwikkelt. Met de RMX-PC-Centrale kunnen alle functies van het systeem bedient worden. Zij biedt meerdere rijregelaars voor de treinaansturing, alle locdecoder programmeer methoden, busmonitoren, translaterfuncties, programmeer en besturingsmogelijkheden voor functiedecoders, bezetmelders en andere stuurapparaten evenals een virtueel interface.

Een virtueel interface verbindt de modelbaanbesturingsprogramma's over maar een interface met het RMX systeem, waarbij de besturing van het RMX systeem tegelijkertijd met het modelbaanbesturingsprogramma en over de RMX-PC-Centrale volgt. Hierdoor kunnen ook reine Selectrix-besturingsprogramma's (bijv. DKE of MES Modellbaanbesturing) met aansturing van het RMX-systeem toegepast worden, inclusief de aansturing van DCC en Selectrix2 locomotieven.

Voor reine PC modelbaan gebruikers kan de RMX-PC-Centrale ook alle gebruikelijke handregelaars vervangen. De RMX-PC-Centrale zal in verschillende uitvoeringen Basic, Advanced en Professional te verkrijgen zijn.

Hoezo „moeten“ DCC en Selectrix® geïntegreerd worden?

Er verschijnen steeds meer locomotieven met ingebouwde locdecoders, waarbij de decoder met veel technische en financiëele kosten tegen decoders in andere formaten uitgewisseld moeten worden. Dit betreft vooral modellen met veel extra functiemogelijkheden zoals functionele modellen en locomotieven met geluidsmodulen.

In het verleden was het toereikend om acht en later zestien DCC locomotieven onder het Selectrix systeem mee te laten rijden, zo werd dit gegeven de laatste tijd volgens de gebruikers steeds meer als een begrenzing van het systeem gezien. Het gebruik van de DCC locomotieven werd tot voor kort hierdoor bemoeilijkt, daar een aansturing van DCC locomotieven in alle Selectrix systemen per PC software niet mogelijk was.

Bij de doorontwikkeling van het rautenhaus digital systeem naar het RMX systeem werd dan ook een volledige ondersteuning van het DCC spoorformaat in het ontwikkelplan opgenomen. Dit betekent, dat in het DCC formaat locomotieven zowel met korte als ook met lange (vierstellige) locadressen aangestuurt kunnen worden en zowel met 14, 28 en 128 rijstappen evenals de volle, in de gestandariseerde gedefineerde omvang aan extra functies gebruikt kunnen worden.

Waarom RMX en niet Selectrix2?

Daar onder objektieve prestatieargumenten de aanspreking van locdecoders in het selectrix2-formaat snel en betrouwbaar en hiermee vooruitstrevend is, ondersteunen wij het Selectrix2-spoorformaat in de volledige omvang in het RMX-systeem.

De in andere systemen aangegeven begrenzing van maar 16 locomotieven die tegelijkertijd in het Selectrix2-formaat aangestuurt kunnen worden was voor ons niet toereikend voor de toekomst en daarom niet doelmatig. Daarnaast werd bekent dat volgens de in 2001 aangekondigde uitbreiding van het Selectrix2 op 64 tegelijkertijd aan te sturen Selectrix2-locomotieven in het Selectrix2 formaat de reactiesnelheid op een vierde van het huidige Selectrix2-protocol vermindert zou worden.

Hierbij moet men aannemen dat het Selectrix2 protocol in tegenstelling tot het RMX formaat of het Selectrix1 protocol een lastafhankelijk protocol is en hiermee een belangrijk voordeel zoals de constante timing als basis voor een echttijdsturing en een betrouwbare aansturing met een PC niet meer vanzelfsprekend is.

De onderstaande tabel laat de eigenschappen en de verschillen van het Selectrix2 en het RMX formaat duidelijk zien:

Eigenschap

Selectrix2-Formaat

RMX-Formaat

Bus systeem

SX2

RMX0/RMX1

Tegelijkertijd aanstuurbare SX1-locomotieven

103

103

Tegelijkertijd aanstuurbare SX2-locomotieven

16

103

Tegelijkertijd aanstuurbare DCC-locomotieven

16

103

Tegelijkertijd aanstuurbare adresdynamiek-locs

0

103

Centrale Locdatabank

Neen

Ja

Locnamen in de centrale beheerbaar

Neen

Ja

Reactiesnelheid SX alleen

13 maal/Seconde

13 maal/Seconde

Reactiesnelheid SX/ DCC gemengd

5,3 - 3,5 maal/Seconde

13 maal/Seconde

Reactietijd SX2

5,3 maal/Seconde

13 maal/Seconde

Reactietijd Adresdynamiek

Niet ondersteunt

13 maal/Seconde

Reactietijd Bus
(
Fahren, Schalten, Melden )

5,3 - 3,5 maal/Seconde

13 maal/Seconde

Meting van de tijdsduur van een Trix mobile station

De bovenstaande tabel laat duidelijk zien dat het Selectrix2 formaat geen enkel voordeel heeft tegenover het RMX formaat.

Bekijkt men daarentegen de reine spoorprotocollen, als de „Taal“, waarmee de locdecoder electrisch aangesproken wordt, zo ontstaat het volgende beeld:

De aansturing van een loc duurt in het Selectrix formaat 76ms, in het Selectrix2 formaat 3,6ms en in het DCC formaat 10ms tot circa 40ms( varierend afhankelijk van functieomvang, lage/korte adressen en het aantal rijstappen). Bekijkt men daarentegen de tijd bij het tegelijkertijd aansturen van 103 locomotieven, dan ziet men de lastonafhankelijkheid van het Selectrix formaat door een constante tijd van 76ms, waarbij in het Selectrix formaat 370ms en in het DCC formaat 1000ms tot ca. 4000ms nodig zijn.

Selectrix2 laat duidelijk voordelen zien tegenover DCC, waarbij de lastonafhankelijkheid bij het Selectrix formaat tegenover Selectrix2 eerst bij ca. 21 tegelijkertijd rijdende locomotieven verschil gaat uitmaken. Daarbij is moet men in oogschouw nemen, dat in het Selectrix2 formaat meer informatie (40 Bit bij Selectrix2 in tegenstelling tot 8 Bit bij Selectrix) verzonden moet worden. Daar het spoorprotocol voor de aanspreking van een Selectrix2 locdecoder zeer efficient is, is het opgenomen in het RMX systeem, echter consequent volgend aan de filosofie van het multplexing en alleen als spoorprotocol.

In het RMX systeem worden veranderingen gegarandeert binnen de boven vermelde 76ms verzonden, waarbij de refresh tijden (herhalende verzending van stuurinformatie van de actieve locs) afhankelijk is van het aantal locomotieven en de protocollen.

Wie verlaat het betrouwbare Selectrix-formaat?

Deze vraag kan tegenwoordig alleen iedere aanbieder voor zich beantwoorden. Het is een feit, dat het RMX-formaat het Selectrix-Protocol in zijn volledige omvang ondersteunt, het RMX systeem een vergaande compatibiliteit resp. integreerbaarheit van apparaten uit de Selectrix-systemen heeft en van rautenhaus digital alle componenten van het huidige systeem die doorgaans aangeboden worden.

Met de ontwikkeling van het RMX-systeems wordt in principe het Selectrix-formaat niet opgegeven, maar consequent verder ontwikkelt. In tegestelling tot de paralel in de markt komende Selectrix2 ontwikkelingen van de firma Doehler&Haass met Updates van oude Trix apparaten en het Trix-mobile station-Formaat heeft het RMX-formaat een grotere potentiaal en hiermee ook een grotere zekerheid voor de toekomst.

Daar bij het RMX-formaat de schakel en meld bus (RMX 1) van de spoorbus (RMX 0) gescheiden is, kon de bussnelheid behouden worden en het aantal aangesproken dataformaten op de rails beïnvloeden de bussnelheid niet. In principe is een RMX-systeem een twee-bus-systeem, waarbij ook het aantal locadressen geen invloed heeft op de hoeveelheid aan te sturen schakel en meldfuncties. In de Selectrix2-Bus-systemen is een synchroon verhouden tussen het spoorsignaal en het bussignaal dringend nodig. Hiermee wordt in dit systeem ook de reactiesnelheid van schakel en meldcomponenten ook door het rijbedrijf beïnvloed.

Bij de ontwikkeling van nieuwe componenten zoals ook de doorontwikkeling van bestaande componenten zullen wij de beschreven compabiliteit resp. integreerbaarheit uiteraard blijven handhaven.

Hiermee blijft rautenhaus digital het Selectrix-formaat eigenlijk dubbel zo trouw, en geeft het Selectrix-formaat door het RMX-formaat een nieuwe impuls en zorgt door de compabiliteit en itegreerbaarheit voor een waardevermeerdering van de Selectrix-apparaten.

Omslag bij rautenhaus digitaal?

Met de invoering van het RMX-systeem stappen wij niet van ons geloof af, integendeel, dat zou net zo erg zijn als wij de tekens en de ontwikkeling in de spoorwegmodelbouwwereld zouden negeren, rautenhaus digitaal ondersteunt zo als altijd het geval is geweest het Selectrix formaat en zal dit dan ook nu en in de toekomst blijven doen. De compabiliteit naar de SX-1bus resp. de integreerbaarheit van SX1 apparaten in het RMX systeem laat zien dat rautenhaus digitaal trouw blijft aan zijn langjarige filosofie!

 

RMX-Basisbegrippen   RMX-Ontwikkelingsfilosofie   Compatibiliteit en Updates   RMX - Prijslijst

 

Selectrix® is een gedeponeerd handelsmerk van de Fa. Märklin GmbH & Co KG, Göppingen
rautenhaus digital® is een gedeponeerd handelsmerk van de Fa. Rautenhaus, Syke